Як переселенцю отримати id-картку

Як переселенцю отримати id-картку

Про порядок оформлення id-картки для внутрішньо переміщенних осіб та куди звернутися для її отримання читайте в ексклюзивній статті правозахисника Юлії Сегеди.

«Ми переселенці. Чули про можли- вість отримання електронної ID-картки. Який порядок її оформлення?»

Якщо ви не бажаєте отримувати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб або в її отри- манні є певні складності, то замість неї можна отрима- ти довідку про реєстрацію місця проживання/перебу- вання особи (для отримання ID-картки).

Порядок її отримання врегульований наказом Мі- ністерства внутрішніх справ України від 22.11.12 р. №1077 «Про затвердження Порядку реєстрації міс- ця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів».

Цією постановою передбачено, що реєстрація місця перебування особи здійснюється за заявою особи до Державної міграційної служби, яка подається осо- бою або її законним представником. Разом із заявою подають: а) паспортний документ або довідку про звернення за захистом в Україні. Якщо дитина не досягла 16-річ- ного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України; б) документи, що підтверджують: — право на перебування в житлі — свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи.

За їхньої відсутності реєстрація місця перебування здійснюється за згодою власника/ співвласників житла або їхніх уповноважених органів, наймача та членів його сім’ї; — свідоцтво про народження або свідоцтво про на- лежність до громадянства України, якщо реєструється місце перебування дитини, яка не досягла 16-річного віку. Відомості про дітей віком до 14 років, місце пере- бування яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них.

Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця перебування особисто. У разі подання заяви законним представником осо- би додатково подаються: — документ, що посвідчує особу законного пред- ставника; — документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли за- конними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця перебування особи за заявою за- конного представника здійснюється за згодою інших законних представників. На сьогоднішній день є можливість замовити до- відку про реєстрацію місця проживання/перебуван- ня особи також через портал iGov. Для цього необ- хідно перейти за посиланнямhttps://igov.org.ua/service/24/general, заповнити форму на відповідній сторінці та завантажити копії відповідних документів.