Як розрахувати пенсію самостійно: покрокова інструкція

pensioner

Як самостійно розрахувати розмір пенсії у 2024 році. Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, розрахувати розмір пенсії за віком у 2024 році можна самостійно за допомогою спеціальної формули. Про це розповість Дніпровська порадниця з посиланням На пенсії.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія за віком обчислюється за формулою: П = ЗП х КС, де ЗП — заробітна плата, за якою обчислюється пенсія, а КС — коефіцієнт страхового стажу.

Як визначити показник “заробітна плата” (ЗП)
При обчисленні заробітної плати потрібно взяти усереднений показник зарплати по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки перед роком звернення за призначенням пенсії.

pen-optimized

Цей показник потрібно помножити на ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Це середньоарифметичний показник коефіцієнтів зарплати за кожний місяць страхового стажу з 1 липня 2000 року. Може також враховуватися зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, якщо для пенсіонера це вигідно і він має документи про розмір зарплати.

Щоб визначити коефіцієнт зарплати за місяць, потрібну суму зарплати за місяць, за яку сплачено страхові внески, поділити на середню зарплату в Україні за цей же місяць. При цьому, якщо це вигідно, можна не враховувати до 60 місяців підряд (але не більше 10% тривалості страхового стажу) з найменшою зарплатою, щоб не знизити свій коефіцієнт.

Як визначити показник страховий стаж
Коефіцієнт страхового стажу, необхідний для формули визначення розміру пенсії, обчислюється за формулою: КС = (СМ х ВС) / (100% х 2), де КС — коефіцієнт страхового стажу, СМ — сума місяців страхового стажу, ВС — величина оцінки одного року страхового стажу (1%).

Приклад обчислення пенсії за віком
Чоловік звернувся за призначенням пенсії у березні 2024 року. Він має 35 років страхового стажу і в жовтні 2023 року йому нараховано 15 780 грн зарплати.

1. Для початку потрібно визначити усреднений показник зарплати в країні за три роки перед роком звернення за призначенням пенсії. Якщо чоловік звернувся у 2024 році, враховується усреднений показник за 2021—2023 роки. Це 13 559,41 грн.

2. Визначаємо коефіцієнт заробітної плати чоловіка (ЗП). У жовтні 2023 року людині було нараховано 15 780 грн зарплати, а середня зарплата по Україні за цей місяць становила 14 882,88 грн. Тепер зарплату чоловіка слід поділити на середню зарплату по країні: 15 700/14 882,88 = 1,06027866. Відповідно до вимог, заокруглюємо до п’яти знаків після комі. Це буде 1,06028.

Також потрібно розрахувати коефіцієнт за кожен з місяців періоду, а потім суму цих коефіцієнтів поділити на їх кількість. Так визначається коефіцієнт заробітної плати. У нашому прикладі після обрахунків вин буде 2,54507.

3. Визначаємо коефіцієнт страхового стажу чоловіка (КС). Беремо суму місяців страхового стажу (35 років стажу — це 420 місяців). Підставляємо у вищезгадану формулу: (420 х 1%) / (100% х 2) = 0,35000.

4. Тепер підставляємо все у загальну формулу. Показник середньої зарплати множимо на коефіцієнт зарплати чоловіка і множимо на коефіцієнт його страхового стажу: 13 559,41 грн х 2,54507 х 0,35000 = 12 078,38 грн. Це і буде розмір пенсії чоловіка.